Guevara, G. (2022). El hábito de pensar universitariamente. Persona &Amp; Cultura, 18(18), 73–86. https://doi.org/10.36901/persona.v18i18.1434